Jeugdartsendag 2018

thumbnail_afbeeldingballonnen_10_jaar

JAdag Gelderland 2018 Tijd voor een feestje?!

Dit jaar is het alweer het 10e jaar dat de jeugdartsendag Gelderland in haar huidige vorm plaatsvindt. Dat is tijd voor een feestje?!

Het programma bestaat dit jaar uit 2 delen, in de ochtend gaan we in op hechting en tijdens het middagprogramma richten we onze blik op de toekomst.

Bij een goede hechting ontwikkelt het kind basisvertrouwen en basisveiligheid. Een kind dat veilig gehecht is, zoekt de nabijheid van de opvoeder. Het kind voelt zich vrij om nieuwe dingen te onderzoeken en te leren. Een kind dat onveilig gehecht is, heeft geen vertrouwen in anderen en zichzelf. Dit heeft gevolgen voor het aangaan en in stand houden van relaties. Een onveilig gehecht kind verkent de omgeving minder en leert minder. Hechtingsproblematiek heeft een negatief effect op de cognitieve ontwikkeling. Daarnaast kunnen deze kinderen problemen hebben met het aanvaarden van gezag. Hechtingsproblematiek kan ook de oorzaak van lichamelijke problemen zijn. Hechting begint vroeg, al tijdens de zwangerschap en over prenatale hechting wordt in de eerste helft van de ochtend gesproken. Vervolgens leren we hoe wij als professionals hechtingsproblemen vroegtijdig kunnen signaleren, immers hoe vroeger het probleem duidelijk is, hoe sneller kind en ouders geholpen kunnen worden. Daarna krijgen we van een kinderpsychiater meer informatie over het belang van veilig opgroeien.

Zoals gezegd kijken we tijdens het middagprogramma eerst vooruit: hoe gaat de toekomst er voor ons als jeugdartsen uit zien? De opleiding gaat drastisch veranderen, we zullen ons individuele functioneren moeten gaan evalueren. Hoe dat in zijn werk gaat en welke consequenties dat voor ons heeft horen we van een opleider.

Als afsluiting een kindergeneeskundig spreekuur, hoe staat het ervoor met onze kennis? Zijn we nog voldoende op de hoogte van bekende en wellicht minder bekende medische problematiek? Wat is de huidige behandeling voor ons bekende aandoeningen? Kunnen wij in het voortraject een rol van belang spelen?

We hopen u op vrijdag 26 januari te zien voor onze jaarlijkse bijscholing voor alle jeugdartsen in Gelderland.

Met vriendelijke groet,

De organisatiecommissie van de Jeugdartsendag Gelderland

Klik op het logo van de organisatie om naar de betreffende website te gaan.

logo_apeldoorn

 ZuidIcare Schermafbeelding 2014-09-29 om 19.42.57  GGD

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.
0

Start typing and press Enter to search