Jeugdartsendag 2017

 

De 9e Jeugdartsendag Gelderland op vrijdag 27 januari 2017, staat in het teken van beweging.

Waar komt u meer over te weten tijdens dit symposium?

Wat zijn de recente ontwikkelingen op het gebied van prenatale chirurgie, de smaakontwikkeling bij kinderen, een update over coeliakie, adviezen voor IBS, de invloed van de darmen op het ontstaan van autisme. Ook zal een vertrouwensarts/ kinderarts samen met een ervaringsdeskundige het syndroom van Münchhausen by proxy nader toelichten, een onderwerp waarbij iedereen die daarbij betrokken is, pijn van in zijn buik kan krijgen.

Nieuwe inzichten en ontwikkelingen binnen de verschillende vakgebieden komen hierbij aan bod.

Wat is het belang van deze ziektebeelden en ontwikkelingen voor de jeugdarts en hoe kunnen we als beroepsgroep (nog ) beter signaleren en begeleiden of toe leiden naar de juiste zorg, zodat kinderen, ouders en jeugdartsen minder “ buikpijn” hebben.

Het congres zal wederom plaatsvinden in congrescentrum De Reehorst te Ede.

Het congres wordt georganiseerd door jeugdartsen werkzaam bij de verschillende thuiszorgorganisaties en GGD-en uit de provincie Gelderland.

Klik op het logo van de om naar de betreffende website te gaan.

 

Noord en OostZuidIcareGGD