Jeugdartsendag Gelderland 2021

Tijdens onze 13de Jeugdartsendag Gelderland staan we stil bij een gevarieerd aantal onderwerpen die
zowel binnen 0-4 als 4-18 interessant zijn.

We beginnen met de presentatie van Ruurd van Elburg over het belang van de eerste 1000 dagen voor de gezondheid later: facts, fabels en alles wat je nog meer zou willen weten over antibiotica, prebiotica, probiotica! Vervolgens vertelt Ayla Stehouwer over de rol van orthopedagogen binnen het onderwijs. Binnen het samenwerkingsverband PassendWijs (Arnhem e.o.) zijn orthopedagogen een onderdeel van de ondersteuningsstructuur van de reguliere basisscholen. In het eerste deel van de presentatie wordt ingegaan op de werkwijze van het samenwerkingsverband, de rol van de orthopedagoog en de verbinding naar de JGZ en de Jeugdwet. Vervolgens zal in het tweede gedeelte ingezoomd worden op de diagnostiek die binnen de scholen wordt verricht door de orthopedagogen en welke onderzoeksmaterialen daarbij worden gebruikt.

Na een korte pauze zal de AJN afd. Gelderland haar jaarverslag presenteren.

Hierna gaan we in groepjes uiteen om aan de hand van een aantal stellingen een pitch voor te bereiden over de impact van de Corona-pandemie op de ontwikkelingen binnen de JGZ.

Na de lunch volgt een lezing van Mariska Poelman over hoogbegaafdheid. (Hoog)begaafdheid roept regelmatig een negatief beeld op. De problemen en de risico’s worden dan sterk belicht, zoals onderpresteren, faalangst en probleemgedrag. Iedereen kent voorbeelden van kinderen met kenmerken van (hoog)begaafdheid met wie het niet goed is gegaan. Toch is (hoog)begaafdheid ook en vooral een talent! Een talent om te denken en zo tot creatieve oplossingen te komen. Een talent om te excelleren. En net als met andere talenten is het belangrijk dat het herkend en gevoed wordt, zodat het tot bloei kan komen. (Hoog)begaafdheid op zich is geen probleem, het kan het wel worden wanneer de omgeving het niet herkent en/of er niet goed mee omgaat.

Tijdens het interactieve verhaal van Bas Evers worden we bijgepraat over welke nieuwe genotmiddelen er zijn, hoe het zit met de cijfers met betrekking tot middelengebruik en wat we kunnen doen als er signalen zijn van gebruik.

Tot slot is het woord aan Peter Nikken, waarin hij zal ingaan op het gebruik van beeldschermen door en bij jonge kinderen. Kinderen komen op steeds jongere leeftijd in aanraking met allerlei soorten media, zelf of via hun ouders. Waar moet je als opvoeder alert op zijn, wat zijn de uitdagingen en mogelijkheden?

We hopen u op vrijdag 17 september te zien voor onze jaarlijkse bijscholing voor alle jeugdartsen in Gelderland.
Met vriendelijke groet,

De organisatiecommissie van de Jeugdartsendag Gelderland

Klik op het logo van de organisatie om naar de betreffende website te gaan.

logo_apeldoorn
Zuid
Icare
Schermafbeelding 2014-09-29 om 19.42.57
GGD
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.
0