Wie zijn wij?

De jeugdartsendag Gelderland is een bijscholingsdag voor artsen in Gelderland die werkzaam zijn in de jeugdgezondheidszorg. Het is een voortzetting van de cb-artsendag Gelderland. Deze cb-artsendag is gestart in 1981 en wordt georganiseerd voor en door jeugdartsen werkzaam bij CJG’s, de verschillende thuiszorgorganisaties en GGD-en uit de provincie Gelderland.
 
Contact
 
U kunt ons bereiken via het emailadres: info@jeugdartsendag.nl


Samenstelling Commissie Jeugdartsendag 2021

Esther Muurmanbasisarts JGZYunio
Anne Janssenbasisarts JGZGGD Gelderland-Zuid
Nicole Greijerjeugdarts KNMG, i.o. M&GVGGM
Petri Bertusarts M&G JGZVGGM
Anke Kempersarts M&G JGZGGD NOG
Safina Schetters-Mouwenjeugdarts KNMG, i.o. M&GVGGM
Joke van der Woudejeugdarts KNMG, i.o. M&GVGGM

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.
0