Wie zijn wij?

De jeugdartsendag Gelderland is een bijscholingsdag voor artsen in Gelderland die werkzaam zijn in de jeugdgezondheidszorg. Het is een voortzetting van de cb-artsendag Gelderland. Deze cb-artsendag is gestart in 1981 en wordt georganiseerd voor en door jeugdartsen werkzaam bij CJG's, de verschillende thuiszorgorganisaties en GGD-en uit de provincie Gelderland.
Contact
U kunt ons bereiken via het emailadres:
info@jeugdartsendag.nl


Samenstelling Commissie Jeugdartsendag 2020

Anke KempersJeugdarts 4-19 jaarwerkzaam bij GGD Gelderland Noord Oost
Hannah BrandJeugdarts in opleidingwerkzaam bij GGD Gelderland Zuid
Petri BertusArts M&G 0-4 jaarwerkzaam bij GGD Gelderland Midden
Irene van EmpelArts M&G 0-4 jaarwerkzaam bij Yunio
Nicole GreijerJeugdarts 4-19 jaarwerkzaam bij GGD Gelderland Midden

Website

Lydia Dijkstra
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.
0

Start typing and press Enter to search