14e Gelderse Jeugdartsendag 2022

30 september 2022

Gluren bij de buren

14de JA-dag Gelderland 2022

Tijdens onze 14de Jeugdartsendag Gelderland willen we leren van elkaar. Welke bijzondere projecten zijn er binnen de verschillende JGZ-organisaties in onze regio? Een aantal van onze eigen collega’s vertellen over hun ervaringen. Ook zijn er enkele externe sprekers, die wat dieper ingaan op projecten en programma’s die binnen de JGZ uitgevoerd worden.

 • We beginnen met de presentatie van Monique l’Hoir: Veerkracht: van jonge mensen, de dingen die voorbij gaan.Veerkracht betekent, kort gezegd, ‘’tegen een stootje kunnen’’. Dat hebben de pubers en adolescenten de afgelopen twee jaar wel nodig gehad.
  De GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft een preventieaanpak Veerkracht ontwikkeld, met behulp van KinderrechtenNU. Monique neemt ons mee in de preventie van mentaal welzijn, een belangrijke pijler in het bevorderen van de gezondheid van de jeugd in de GGD.
 • Daarna volgt de voordracht van Lian Beerten, die ons zal vertellen over het project Young & kids binnen Yunio : Jonge moeders die nog volop in ontwikkeling naar het volwassen worden zijn, maar ook de verantwoordelijkheid hebben voor een kindje, een zware en ingewikkelde situatie. Hoe zorgen we dat zij een mooie toekomst samen met hun kindje tegemoet gaan? En hoe kunnen ze van andere moeders leren?
 • Na een korte pauze gaan we verder met de motoriek van de wat oudere kinderen. Mirka Janssen zal ingaan op recente internationale en nationale wetenschappelijke en praktische inzichten over het bewegen en motorische ontwikkeling van kinderen en jongeren. Wat weten we vanuit onderzoek over de effecten van bewegen op uitkomstmaten als gezondheid, leerprestaties en sociale ontwikkeling van kinderen. Waar zou je wel en niet op in moeten zetten? Zijn er good-practices en wat kunnen we daarvan leren? Een van de voorbeelden die uitgebreid besproken wordt, is de ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek. Het doel van deze ondersteuningsroute is dat kinderen met een motorische achterstand tijdig gesignaleerd worden en passend bewegingsonderwijs, extra beweegaanbod en waar nodig zorg krijgen. De vakleerkracht bewegingsonderwijs, groepsleerkracht, intern begeleider, jeugdarts en kinder(fysio/oefen/ergo)therapeut werken samen in deze ondersteuningsroute.
 • Vervolgens vertelt Yvonne Schönbeck over de nieuwste ontwikkelingen binnen het van Wiechen ontwikkelingsonderzoek: van Wiechen filmpjes, waarbij ouders met behulp van online filmpjes de ontwikkeling van hun kindje kunnen volgen. Van Wiechen Continu en de ontwikkeling van de D-score, waarmee een ‘groeidiagram’ voor ontwikkeling kan worden gemaakt, vergelijkbaar met een groeidiagram voor lengte en gewicht.

In de lunchpauze is er volop gelegenheid om onder het genot van een broodje elkaar te spreken.

 • Michèle Haagmans zal ons daarna meenemen naar de rol van de jeugdarts bij calamiteiten en incidenten. Bewaken van de publieke gezondheid bij rampen en crises is een taak van de GGD. Een JGZ-afdeling kan hierbij betrokken worden. Maar ook in andere situaties kan een jeugdarts betrokken raken bij een incident of bij maatschappelijke onrust.
  Er kan van een jeugdarts een informerende en adviserende rol gevraagd worden, richting kinderen, ouders, scholen en maatschappelijk betrokken ketenpartners. Ook kan de jeugdarts een taak hebben met betrekking tot PSHi (psychosociale hulpverlening bij incidenten).
 • Aansluitend volgt een presentatie van Levi van Iersel en Floor Verhoef over de doorgaande opleidingslijn. Bij de GGD Gelderland-Zuid is veel ervaring met het geven van onderwijs, het begeleiden van coassistenten en het inwerken van nieuwe collega’s. Er is nu een project gestart waarbij ze deze activiteiten proberen te stroomlijnen. Het doel is om een doorgaande lijn te creëren van de geneeskunde opleiding tot en met het inwerken van nieuwe jeugdartsen. Zou het breder implementeren van deze doorgaande lijn een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van het jeugdartsentekort?
 • Na een korte theepauze gaat Marianne van Dijk tijdens haar presentatie dieper in op het Voorzorgprogramma. Dit is een intensief begeleidingstraject voor jonge moeders in een zeer kwetsbare situatie, op vrijwillige basis. Er wordt gewerkt aan 9 ontwikkelingsvelden, met als doel zowel de ontwikkeling van de moeder als die van de baby te verbeteren.
 • Tot slot is het woord aan Babette Diepeveen. Als jeugdarts/arts maatschappij + gezondheid heeft zij op vele plekken gewerkt. Na een periode in de JGZ 0/4 en 4 /19 jaar heeft ze gewerkt in een universitair medisch centrum, in een revalidatiecentrum, in de specialistische jeugdGGZ en als ZZPer bij nog veel meer gezondheidszorginstellingen. Zij zal laten zien dat de breed opgeleide jeugdarts expertise in huis heeft, die op veel plekken in de gezondheidszorg goed inzetbaar is.

 

We hopen jullie op vrijdag 30 september te zien voor onze jaarlijkse bijscholing voor alle jeugdartsen in Gelderland.

Kosten: 149,- euro
Er is accreditatie toegekend voor 6 uur (6 pnt)

Met vriendelijke groet,

De voorbereidingscommissie van de Jeugdartsendag Gelderland,

 • Anke Kempers, GGD NOG
 • Anne Janssen, GGD Gelderland-Zuid
 • Esther Visser-Muurman, Yunio
 • Nicole Greijer, VGGM, penningmeester
 • Petri Aghabozorg-Bertus, VGGM
 • De organisatiecommissie van de Jeugdartsendag Gelderland

Klik op het logo van de organisatie om naar de betreffende website te gaan.